SHINHAN FINANCE LẦN ĐẦU CÔNG BỐ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRỊ GIÁ 1.400 TỶ ĐỒNG

Ngày 25/09/2019, Công ty tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) thông báo về việc chính thức phát hành đợt trái phiếu riêng lẻ lần đầu tiên với tổng giá trị phát hành là 1,400 tỷ đồng. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành với hai kỳ hạn là 2 năm và 5 năm. Lịch phát hành dự kiến vào tháng 10 năm 2019.

Việc phát hành trái phiếu giúp công ty thực hiện chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư. Giao dịch này phản ánh sự tự tin của các nhà đầu tư vào định hướng phát triển của Shinhan Finance và mang đến nguồn vốn ổn định dài hạn phục vụ cho các mục tiêu tăng trưởng kinh doanh.

Ông Atul Dixit, Tổng giám đốc Shinhan Finance chia sẻ: “Các hoạt động huy động vốn với sự tham gia của các nhà đầu tư hàng đầu mang lại cho Shinhan Finance nguồn vốn bổ sung ổn định để chinh phục những mục tiêu phát triển cho tương lai. Kết quả này cho thấy sự tự tin của các nhà đầu tư vào nền tảng kinh doanh vững chắc của Shinhan Finance cũng như hiệu quả và tiềm năng mà Công ty đang sở hữu.”

Giao dịch này được tổ chức và tư vấn bởi Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam. Việc phát hành trái phiếu cũng nhận được sự hỗ trợ từ Công ty Shinhan Card trong vai trò Đơn vị cam kết mua lại trái phiếu, và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam là Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý thanh toán, lưu ký, chuyển nhượng.

#shinhanfinance #vaytieudungshinhan #vaykhongthechapshinhan

0903 269 203